Doradztwo zawodowe

Prowadzę indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie badania efektywności organizacji w obszarach:

  • zasoby,
  • przepływ informacji,
  • motywowanie,
  • organizacja pracy,
  • kompetencje,
  • jakość życia.

Doradztwo to oparte jest na metodzie Human Performance Improvement. Podczas doradztwa, opracowuję plan rozwoju firmy – po omówieniu wyników badania, opracowuję z kadrą zarządzającą cele mające zaspokoić najważniejsze potrzeby organizacji.

Ponadto opracowuję strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi – w oparciu o analizę SWOT, misję organizacji, cele strategiczne, cele operacyjne w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, oraz indywidualny plan szkoleń dla firmy.

1 lutego 2017