Szkolenia

Projekty szkoleniowe zawsze rozpoczynamy od dopracowania celów biznesowych, czyli oszacowania efektów jakie firma chce osiągnąć. Wspólnie określamy wskaźniki, po których zweryfikujemy, że cel szkoleniowy został zrealizowany. Ważne jest dla nas poznanie firmy, uczestników, charakteru ich pracy, wyzwań przed którymi stają oraz środowisko w jakim funkcjonują.

Tematy szkoleń jakie realizujemy:

Zarządzanie zespołem
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie sprzedażą
Techniki sprzedaży
Budowanie autorytetu
Komunikacja w zespole
Budowanie zespołu
Motywowanie pracowników
Profesjonalna obsługa klienta
Sztuka perswazji, asertywność
Oceny pracowników
i udzielanie informacji zwrotnej
Budowanie relacji z klientem
✓ Style myślenia FRIS
✓ Work life balance
✓ Komunikacja z osobami myślącymi inaczej niż my
✓ Wystąpienia publiczne i techniki prezentacyjne
✓ Storytelling i grywalizacja

12 marca 2018