Coaching

Coaching jest procesem na drodze do poznania siebie. Sprawia, że możemy działać lepiej lub inaczej. Uczy komunikować się ze sobą, ale też z otoczeniem. Klient pracuje podczas sesji nad swoim celem. Nasz Coach jest po to by w tej drodze mu towarzyszyć.

Prowadzimy:

Coaching Zawodowy

Dotyczy rozwoju zawodowego na konkretnym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji stawianych wyzwań zawodowych. Rozwija umiejętności osobiste. Pozwala dostrzec potrzebę zmiany przekonań i postaw, które są potrzebne do efektywnego osiągania celów biznesowych i stanowiskowych.


Coaching Przywództwa

Dedykowany kadrze zarządzającej, dotyczy rozwoju umiejętności: podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów i wyzwań związanych z prowadzonym biznesem.


Life Coaching

To proces polegający na rozmowie nastawionej na cel Klienta, prowadzony w taki sposób by Klient osiągnął zmianę i doszedł do tego sam. Coaching zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wystarczające zasoby, aby poradzić sobie z danym problemem czy tez wyzwaniem. Coach ma za zadanie dostarczyć potrzebnych narzędzi, dzięki którym Klient samodzielnie dokona zmiany w swoim życiu lub podejmie się kroków wymaganych do osiągnięcia celu.

[sg_popup id=”3″ event=”onload”][/sg_popup]
12 marca 2018